Hopp til innholdet

Åpenhet

Bien Sparebank støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme.

Vi stiller krav til virksomheter vi investerer i

Som en bank i Eika Alliansen er vi åpne om hva vi investerer i, og hva vi ikke investerer i. På Eika Kapitalforvaltning hjemmesider legges det hver måned ut oppdatert informasjon over alle eiendelene i våre fond. Eika Kapitalforvaltning har tydelige retningslinjer som bestemmer hva slags selskaper og industrier det ikke investerer i.

Se mer informasjon om Eika Kapitalforvaltnings etiske retningslinjer her.

Informasjonsforespørsler

I henhold til Åpenhetsloven § 6 har enhver ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser ifm. virksomhetens aktsomhetsvurderinger. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Eventuelle forespørsler kan rettes til info@bien.no

Redegjørelse

Bien Sparebanks redegjørelse iht. åpenhetsloven § 5 kan lastes ned her.