Hopp til innholdet
Bien Sparebank historie

Biens historie

Bien Sparebank har en lang og stolt historie som en selvstendig sparebank i Oslo. Banken ble etablert som en spareforening i 1885. Spareforeningen fikk navnet Bien, som symboliserer et velordnet samfunn bygget på flid og sparsommelighet.

Siden 1885 har Bien Sparebank vært en nær og tilgjengelig støtte for personer og næringslivet i Oslo-regionen. Bien ble først etablert den 8. juni 1885 som en spareforening, og har gjennom årene tilpasset seg kontinuerlige endringer i markedet. Ved å standardisere og digitalisere prosesser har vi sikret effektivitet, samtidig som vi alltid har prioritert å opprettholde nære og personlige relasjoner med våre kunder. Denne filosofien har vist seg å være svært robust over tid, og har bidratt til å styrke vår posisjon i markedet.

Gjennom historien har Bien stått stødig gjennom perioder med krig og økonomiske kriser. I 2005 ble Bien omdannet aksjesparebank, og Sparebankstiftelsen Bien ble eneste eier. I dag er Bien Sparebank notert på børsen, og fikk et bredt spekter av eiere som deler vår visjon og verdier.

H√łydepunkter i historien

  • 1885: Spareforeningen ble etablert.
  • 1926: Bien Sparebank blir autorisert som Sparebank
  • 1985: Spareforeningen ble omgjort til en ordinær sparebank og fikk navnet Sparebanken Bien.
  • 1997: Bien blir en del av Terra-gruppen
  • 2008: Sparebanken Bien ble omgjort til AS og endret navn til Bien Sparebank og Sparebankstiftelen Bien ble etablert som eneste eier av banken
  • 2016: Bien Sparebank ble omdannet fra AS til ASA
  • 2017: Banken flyttet lokale fra Teatergata 10 til Dronning Mauds gate 11 i Vikaterrasse og fikk flere aksjonærer med på eiersiden
  • 2022: Bien Sparebank ble notert på Oslo Børs