Hopp til innholdet

Investor Relations

Bien Sparebank er en børsnotert aksjebank på hovedlisten Oslo Børs

Vi styrker vår posisjon i Oslo-markedet 

Børsnotering på Oslo Børs var en naturlig del av bankens strategi for å realisere det fulle potensialet som «rådgiverbanken» i Oslo. Noteringen på Oslo Børs bidrar til å sikre en god eierstruktur for videre vekst. Som en nisjebank for kunder som vektlegger relasjoner, ser vi et ubegrenset utviklingspotensial i Oslomarkedet. Vi har gjennom den siste tiden styrket organisasjonen med dyktige og kunnskapsrike medarbeidere, og er godt rustet for å kunne videreutvikle og utvide kundeporteføljen i årene fremover. Vi har ambisiøse mål om å være den beste banken for kundene våre, og gjennom det levere en attraktiv og bærekraftig avkastning.

IR-kontakter

Lena Jørundland Administrerende Banksjef 97 08 39 90
Øyvind Briseid CFO (Chief Financial Officer) 93 09 39 30