Hopp til innholdet

Sparebankstiftelsen Bien

Sparebankstiftelsen Bien er største eier av Bien Sparebank . Stiftelsens formål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Bien Sparebank og samtidig bidra positivt til samfunnet, gjennom utdeling av deler av overskuddet til banken, tilbake til allmennyttige formål i Oslo-området.

Da Bien Sparebank ble omdannet til aksjesparebank i 2008, ble Sparebankstiftelsen Bien opprettet. De skal videreføre sparebanktradisjoner ved å gi gaver til lokalsamfunnet, som bidrar til å skape gode og bærekraftige miljø.