Hopp til innholdet

Bærekraft

Samfunnsansvar og bærekraft har vært en del av Bien Sparebank sin kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1885. Bankens samfunnsansvar er blant annet forankret i bankens verdier; Behjelpelig, imøtekommende, engasjert og nær.

Bærekraftig verdiskaping og ansvarlig bankvirksomhet

 Vi fremmer bærekraft og samfunnsansvar 

Bien Sparebank skal være en pådriver for bærekraftig verdiskaping i samfunnet gjennom å drive ansvarlig bankvirksomhet. Vi sikrer ansvarlig forretningspraksis ved å integrere bærekraft og samfunnsansvar i alle våre forretningsprosesser. Vi har satt konkrete mål og tiltak for å bidra til bærekraftig vekst. Vårt hovedmål er å forsterke positive og redusere negative påvirkninger på mennesker, samfunn, klima og natur.

VÅRE UTVALGTE BÆREKRAFTSMÅL:

God helse
God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Ved å jobbe målrettet for at våre medarbeidere skal være ved god helse, bidrar vi til at kundene gjennom god rådgivning og oppfølging kan oppnå økt livskvalitet.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bien vil finansiere bærekraftig vekst gjennom lån og investeringer. Bærekraft skal vurderes i alle prosjekter og vi skal bruke vår kompetanse til å hjelpe kundene i en mer bærekraftig retning. Som en bank med hovedtyngden innenfor bolig og eiendom, er vårt viktigste bidrag å sikre at prosjekter som finansieres gjennom oss har en bærekraftig profil. Bærekraft inngår som en del av risikovurderingen for lån til bedrifter.

Fred og rettferdighet
Banken vil være bidragsyter til å bekjempe økonomisk kriminalitet og jobbe for en trygg digital økonomi. Dette gjør vi ved å ha fokus på å redusere økonomisk tap for samfunnet, for våre kunder og for banken. I hverdagen har vi en høy prioritering av AHV-arbeid og kontroll. Vi ser også et tiltakende behov for informasjon om hvordan kundene skal unngå svindel ved bruk av digitale verktøy.

Miljøfyrtårnsertifisert

Bien Sparebank ble i mars 2024 miljøfyrtårnsertifisert. Vi har jobbet aktivt med miljø og bærekraft i flere år. I tillegg til å tilby grønne produkter og oppfordre til bærekraftige tiltak eksternt, har det vært viktig for oss å gå frem som et godt eksempel for våre kunder og samarbeidspartnere.

Bikube på Mathallen

På taket av Mathallen i Oslo har vi våre egne bikuber! Dette tiltaket var naturlig for oss, både som Bien i byen og for vårt engasjement for bærekraft. Bikubene bidrar til biologisk mangfold og er en del av vårt miljøansvar og bærekraftige initiativer. Honningen er til glede for kunder og besøkende i banken.

Ida Tverraaen Hansen Leder Forretningsstøtte- og Utvikling, og Leder Bedriftsmarked 98 02 51 58
Epletre i blomstring med blå himmel i bakgrunn. foto

Dine innspill er viktige for oss!

Bien Sparebank jobber aktivt i å redusere klimaavtrykk både fra egen virksomhet, og gjennom vår produkter og tjenester. Vi setter stor pris på innspill fra kunder, ansatte, investorer og samarbeidspartnere om disse viktige temaene. Send dine tanker og innspill til ith@bien.no. Innspillene vil bli grundig vurdert av bankens miljøgruppe.