Hopp til innholdet

Bankens Ledelse

Bankens ledelse har ansvaret for den daglige driften og sikrer at banken opererer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Ledelsen jobber kontinuerlig med å drive banken fremover, for å skape vekst og styrke bankens posisjon i markedet.

Lena Jørundland - Administrerende banksjef

Jørundland (1971) har vært Administrerende banksjef fra september 2021. Lena har lang erfaring fra ulike lederstillinger i banken, og har vært ansatt her siden 2003. Hun har tidligere jobbet i Acta Sundal Collier. Lena er utdannet Siviløkonom fra UiA, og har topplederutdanning fra NHH (Solstrandprogrammet). Antall aksjer: 11.568 (inkl. aksjer eiet av nærstående)

Øyvind Briseid - CFO

Briseid (1973) har vært CFO i Bien Sparebank siden mars 2023. Øyvind kommer fra stillingen som Business Controller i Eika Gruppen innen IT og forretningsutvikling. Briseid er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Sandvika. Antall aksjer: 1.148 (inkl. aksjer eiet av nærstående)

Ida Tverraaen Hansen - Leder Forretningsstøtte- og Utvikling(Konstituert Leder Bedriftsmarked) 

Hansen (1988) har vært leder for forretningsstøtte- og utvikling siden januar 2023. Ida har jobbet i banken siden april 2014, da som finansiell rådgiver. Hun har tidligere jobbet i SuperOffice. Ida er utdannet ved BI i Oslo og Bergen. Antall aksjer: 2.700

Linn Bjunes Hunstok - Leder Personmarked og Kundeservice

Hunstok (1990) har vært leder for personmarked siden 2021 og kundeservice i 2024. Linn har jobbet i banken siden juni 2020, da som autorisert finansiell rådgiver. Hun har tidligere jobbet i DNB. Linn er utdannet ved Universitetet i Stavanger. Antall aksjer: 609

Vildana Basara - Leder Risk og Compliance

Basara (1989) har vært ansvarlig for Risk & Compliance siden 1. oktober 2021, og jobbet i banken siden april 2020. Hun har tidligere jobbet i Sparebanken Øst, Gjensidige og DNB. Vildana er utdannet ved Universitetet i Oslo (UiO) innenfor matematikk. Antall aksjer: 468

Renate Halstvedt Roll - Leder Økonomi

Roll (1976) har vært Økonomisjef i Bien Sparebank siden 2011. Renate har lang erfaring fra ulike ansvarsområder i banken, blant annet IT, Risk- og Compliance. Hun har vært ansatt i banken siden 2001. Renate er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Antall aksjer: 2.889

André Noraas Willassen - Leder AHV - Hvitvaskingsansvarlig

Willassen (1991) har vært hvitvaskingsansvarlig siden mars 2024. André har jobbet med AHV i banken siden juli 2023 og har erfaring i fagområdet fra Danske Bank og DNB. André er utdannet Siviløkonom fra NTNU Handelshøyskolen. Antall aksjer: 0