Hopp til innholdet

Styret

Bankens ledelse har ansvaret for den daglige driften og sikrer at banken opererer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Ledelsen jobber kontinuerlig med å drive banken fremover, for å skape vekst og styrke bankens posisjon i markedet.

Bendik Falch-Koslung - Styreleder

Falch-Koslung (1979) har vært styremedlem i banken siden 2013. Utdannet jurist og har siden 2005 jobbet som advokat i advokatfirma Stabell & Co, nå partner i advokatfirma Mette Yvonne Larsen & Co. Har møterett for Høyesterett. Antall aksjer: 1.202 (inkl. aksjer eiet av nærstående)

Anlaug Johansen - Nestleder

Johansen (1954) har vært nestleder i styret siden 2018. Utdannet jurist og har lang bankerfaring som administrerende banksjef i Marker Sparebank. Antall aksjer: 1.477

Andreas Thorsnes - Styremedlem

Thorsnes (1956) har vært styremedlem i banken siden 2016, som representant fra Sparebankstiftelsen Bien. Han er utdannet byggingeniør og tømrermester. Driver eget selskap innen prosjektutvikling, prosjekt- og byggeledelse.

Lars Weyer-Larsen - Styremedlem

Weyer-Larsen (1946) har vært syremedlem i banken siden 2017. Utdannet jurist og har vært partner i Selmer advokater i perioden1988-2017. Gjennom sin praksis har han en bred erfaring og kunnskap om strukturer i banknæringen og spesielt sparebanknæringen. Antall aksjer: 1.199

Silje Rindahl Krogstad - Ansattrepresentant

Krogstad (1974) ble styremedlem i banken i 2023. Hun er utdannet eiendomsmegler ved Handelshøyskolen BI, og har jobbet som finansiell rådgiver i banken siden 2020. Antall aksjer: 164

Elisabeth Bjerke-Narud - Styremedlem

Bjerke-Narud (1983) har vært styremedlem i banken siden 2022. Utdannet siviløkonom. Har arbeidet 14 år i Swedbank, hovedsakelig innenfor finansiering av næringseiendom. Arbeider nå med finans i Attivo AS, som driver med eiendomsutvikling.

Kari Due-Andresen - Styremedlem

Due-Andresen (1974) har vært styremedlem i Banken siden mars 2023. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og her en mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO. Hun jobber som sjeføkonom og analysesjef i Akershus Eiendom. Hun er tidligere sjeføkonom i Handelsbanken gjennom 10 år, og 6 år som seniorrådgiver i Norges Bank.