Hopp til innholdet

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og har representanter fra egenkapitalbeviseierne, innskyterne, det offentlige og de ansatte.

Høy bygning sett nedenifra med blå himmel.