Hopp til innholdet

Eika Global

Fondet er et aksjefond som investerer i selskaper over hele verden, og passer for deg som har en tidshorisont på sparingen din på minst 5 år. Generelt kjennetegnes aksjefond av høyere risiko enn rentefond og kombinasjonsfond, men også av muligheten for høyere avkastning.

Månedsrapport for Eika Global

Markedsutvikling 

Det globale aksjemarkedet steg i mai etter en liten korreksjon i april. MSCIs verdensindeks steg +4,5 %, det amerikanske markedet (S&P500) steg +5,0 %, og i Europa steg de tre største markedene Frankrike (CAC 40), Tyskland (DAX) og Storbritannia (FTSE 100) henholdsvis +1,6 %, +3,2 % og +2,0 %. I Asia steg Japan (Nikkei) +0,2 %, Hong Kong (Hang Seng) +2,5 % og Australia (S&P/ASX 200) +1,1 %. Alle tall i lokal valuta. Imidlertid styrket norske kroner seg markant mot dollar i mai (+5,9 %), slik at markedsavkastningen målt i norske kroner endte svakt negativt.

Amerikansk økonomi går fortsatt bra, drevet av et sterkt arbeidsmarked som understøtter husholdningenes forbruk, og høy investeringstakt, spesielt innenfor teknologi-sektoren. Selv om inflasjonen har kommet betraktelig ned fra toppen, bidrar fortsatt sterke makrotall til at den amerikanske sentralbanken har satt de forventede rentekuttene på vent. I Europa har imidlertid rentekuttene startet med ett kutt fra den svenske sentralbanken som forventes å følges opp med et kutt også fra den europeiske sentralbanken på deres møte i juni. Inflasjonsbildet i Europa likner på det amerikanske, men lavere vekst gjør at man i Europa er mer tilbøyelige til å lempe på pengepolitikken. I Kina forsøker myndighetene å stabilisere eiendomsmarkedet ved å stimulere lokale myndigheter og andre til å kjøpe usolgt eiendom, samtidig som den økonomiske veksten skal holdes oppe gjennom rask økning i avansert industriproduksjon. Manglende innenlands etterspørsel gjør imidlertid at eksporten økes, noe som møtes med skepsis og import-toll fra vestlige land som mener Kina driver med skjulte subsidier.

Resultater

Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på -0,11 % målt i norske kroner som var 0,90 % høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 
-1,01 % målt i norske kroner. Hittil i 2024 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 12,54 % som er -0,64 % lavere enn MSCI World som har en avkastning på 13,18 %. 

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet er priset på svært attraktive nivåer. De viktigste bidragsyterne til den positive differanseavkastningen gjennom måneden var verdieksponeringen og eksponering mot mindre selskaper. 

Teknologisektoren bidro mest til avkastningen gjennom måneden. Sektorene med de største negative bidragene var helse, sykliske forbruksvarer og industriselskaper.

Selskapene som bidro mest til avkastningen i mai:

  • NVIDIA CORP: +0,65 %    
  • APPLE INC:  +0,24 %    
  • QUALCOM INC: +0,10 % 

Selskapene som bidro mest til negativt:

  • BUILDERS FIRSTSOURCE INC: -0,07 %.   
  • OWENS & MINOR INC: -0,06 %   
  • AMAZON.COM: -0,06 %

 

  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.