Hopp til innholdet

Eika Alpha

Fondet er et kombinasjonsfond av aksjer og rentepapir som investerer hovedsakelig i nordiske selskaper, og passer for deg som har et langsiktig perspektiv på sparingen din.

Månedsrapport for Eika Alpha

Eika Alpha hadde i mai måned en absolutt avkastning på 7,12 %. Resultatet er 2,07 % bedre enn referanseindeksen – OSEBX – som på sin side endte opp 5,06 %. Eika Alpha er med det opp hele 19,26 % hittil i år, hvilket er 9,37 % bedre enn OSEBX.

Makro

Lange renter sank litt tilbake i mai etter at FED, sentralbanken i USA, gikk langt i å signalisere at ytterligere rentehevinger ikke var noe de vurderte. Styrken i amerikansk økonomi og inflasjonstallene er ennå så sterke at markedet er skeptisk til rentekutt i år. Det er nå priset inn om lag 1,5 rentekutt i 2024. Kronen styrket seg med 2-4 % mot de viktigste valutaene i løpet av mai, men er fremdeles på historisk sett svakt nivå.

Oljeprisen falt ca. 5 USD per fat i mai. Risikopremien knyttet til den spente situasjonen i Midtøsten har avtatt, og de siste lagertallene indikerer at oljemarkedet er mindre stramt enn for 2-3 måneder siden. Gassprisen har imidlertid gått kraftig opp i løpet av mai. Etterspørselen i Europa er fremdeles svak og fallende, men Asia drevet av Kina har kommet sterkt tilbake. Europeiske gasspriser er på bakgrunn av dette opp 15-20 % i mai. Dette har mere enn motvirket fallet i olje for flere av de norske energiselskapene.

Norge Porteføljen

Kongsberg Gruppen var sterkeste absolutte bidragsyter i mai måned. Selskapet skal ha kapitalmarkedsdag 4. juni, og markedet forventer at selskapet skal løfte fremtidsutsiktene betydelig. Markedet forventer at selskapet skal ekspandere ut i flere land, bygge ut eksisterende produksjonslinjer og automatisere driften. Markedet har dermed høye forventninger til kapitalmarkedsdagen, og aksjekursen endte opp hele 15,70 % i mai.

Schibsted var også sterk i mai måned. Selskapet kunngjorde at de betaler ut 18 milliarder kroner i utbytte i juni måned, og fristen for å få med seg godtgjørelsen var 31. mai – dette skapte to effekter. Først solgte utenlandske investorer som må betale utbytte på kildeskatt. Deretter kjøpte norske investorer som ville ha med seg utbytte. I sum endte aksjen opp 15,91 % i mai.

Lagerløsningsselskapet Autostore hadde en svak kursutvikling gjennom mai. De solgte ned en del av beholdningen sin i midten av februar og låste aksjene sine til midten av mai.

Vinnere og tapere i fondet:

Vinnere

  • Schibsted ASA A + 18,76 %
  • Kongsberg Gruppen + 15,69 %
  • Frontline Ltd. + 13,32 % 

Tapere

  • Autostore Holding AS - 7,50 %
  • Golden Ocean Group Ltd - 4,14 %
  • Norwegian Air Shuttle - 3, 27 %

 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.