Markedsutvikling

Det globale aksjemarkedet falt videre i oktober for tredje måned på rad etter toppen i slutten av juli. MSCIs verdensindeks falt -2.9 % og det amerikanske markedet (S&P 500) falt -2.1 %. I Europa falt både Tyskland (DAX) og Storbritannia (FTSE 100) -3.7 %, mens Frankrike (CAC) falt -3.5%. I Asia falt Japan (Nikkei) -3.1 %, Hong Kong (Hang Seng) -3.9% og Australia (S&P/ASX) -3.8%, alle i lokal valuta. Norske kroner svekket seg -4.3 % mot dollar i løpet av oktober. Dette motvirket fallet i aksjemarkedet slik at markedsavkastningen målt i norske kroner endte i pluss i oktober. 

Resultater

Den globale aksjeporteføljen hadde i oktober en avkastning på 1.27 % målt i norske kroner som var 0.63 % lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World, som hadde en avkastning på 1.91 % målt i norske kroner. Så langt i 2023 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 19.25 % som er 3.02 % lavere enn MSCI World, som så langt har en avkastning på 22.26 %. Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som, relativt til markedet ellers, er priset på historisk attraktive nivåer. Den viktigste negative bidragsyteren til differanseavkastningen i oktober var eksponeringen mot mindre selskaper, i tillegg til at verdi og kvalitet bidro marginalt negativt. Trend bidro positivt til differanseavkastningen.  
 
Oktober startet med sterke arbeidsmarkedstall i USA hvor det ble skapt nesten dobbelt så mange jobber som forventet. Det at amerikansk økonomi går godt til tross for at den amerikanske sentralbanken har økt styringsrenten kraftig gjennom året, førte til at amerikanske lang-renter økte videre gjennom oktober samtidig som det amerikanske aksjemarkedet falt noe gjennom måneden. Til tross for at amerikansk kjerneinflasjon har falt og stabilisert seg under 4 %, peker sentralbanken på at inflasjonen fortsatt ligger godt over målet på 2 % og at økonomien er såpass sterk slik at man må regne med at rentenivået vil holdes høyt inntil man ser tydelige tegn på at inflasjonen modererer seg ytterligere. Sentralbanken er bekymret for at sterk økonomisk vekst vil kunne føre til at inflasjonen tar seg opp igjen. 
Angrepet mot Israel fra Hamas og den kraftige responsen fra Israel, førte i første halvdel av oktober til en kraftig økning i oljeprisen. En lang og vedvarende konflikt vil kunne eskalere i regionen og føre til økte råvarepriser og økning i inflasjon. Utviklingen i markedene framover avhenger nå blant annet av hvor godt aktørene i økonomien greier å fordøye det nye og strammere rentebildet, sammen med en økning i oljeprisen, lavere enn forventet vekst i Kina samt økte spenninger i Midtøsten. 

Sektorene som bidro mest positivt til avkastningen gjennom måneden finans og IT. Den eneste sektoren som bidro på negativt, var industri.  

Selskapene som bidro mest positivt i oktober:

 

  • MICROSOFT CORP: 0.46 %
  • APPLE INC: 0.21 %
  • AMAZON.COM INC: 0.12 %

Selskapene som bidro mest negativt i oktober:

  • BELDEN INC: -0.08 %
  • OWENS CORNING: -0.06 %
  • AXCELLS TECHNOLOGIES INC: -0.06 %
     

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.