Hopp til innholdet
Adm. banksjef, Lena Jørundland, og generalsekretær i Norges Birøkterlag, Katrine Røed Meberg
Nyhet

Vi har inngått samarbeid med Norges Birøkterlag!

Norges Birøkterlag og Bien Sparebank har inngått en samarbeidsavtale! Dette samarbeidet har som mål å fremme bærekraftig økonomi og støtte birøktere gjennom finansielle løsninger, god rådgivning og banktjenester.

Bakgrunn
Norges Birøkterlag og Bien Sparebank har begge lange historier som strekker seg tilbake til 1880-tallet. Som veldrevne organisasjoner med medlemmer og kunder som har en sterk tilknytning til oss, deler vi også en felles ideologi og en symbolikk knyttet til bier, noe som gir en naturlig merverdi for begge organisasjonene. Bien Sparebank har gjennom sin historie bygget sin virksomhet på prinsippene om flittighet og flid, som gjenspeiler bienes verden og deres arbeid. Det er derfor naturlig å formalisere et samarbeid med Norges Birøkterlag, som vil gi synergier for begge parter.

Et bærekraftig samarbeid
Bien Sparebank ønsker med denne avtalen å sette enda sterkere fokus på bærekraft og samfunnsansvar. Banken har lenge vært en pådriver for bienes velferd med egne bikuber på taket av Vulkan i Oslo og egenprodusert honning. Samarbeidet med Norges Birøkterlag representerer et skritt videre i bankens engasjement for å støtte bievelferd og bærekraft. Norges Birøkterlag, som representerer et bredt spekter av birøktere, har alltid arbeidet for å fremme bienes betydning for økosystemet og landbruket. Gjennom samarbeidet med Bien Sparebank, ønsker de å sikre økonomisk støtte og utviklingsmuligheter for sine medlemmer.

Formål og intensjon
Gjennom samarbeidet håper vi å legge til rette for det økonomiske grunnlaget i arbeidet for å gi birøkterne best mulige rammevilkår. Bien Sparebank og Norges Birøkterlag håper at deres initiativ vil inspirere til å bidra i samarbeidet mot en mer bærekraftig verden. Samarbeidet skal også bidra til å øke Bien Sparebanks posisjon i markedet.

Et løft for birøkterne og norsk honning
Samarbeidet mellom Bien Sparebank og Norges Birøkterlag forventes å ha positive ringvirkninger utover de involverte partene. Gjennom en tilleggsavtale vil Bien Sparebank også støtte NM i Honning. Vi er glade for å kunne være en trygg relasjonsbank for birøkterne, og legge til rette for at de kan fortsette sitt viktige arbeid.

Til venstre: Lena Jørundland, Øyvind Briseid og Katrine Røed Meberg