Hopp til innholdet
mor, datter og barnebarn ser på mobil
Juridisk

Hvordan snakke om arv og fremtidige ønsker?

Å snakke om arv og fremtidige ønsker kan være utfordrende, men det er viktig for å unngå konflikter og misforståelser i familien. Mange opplever uenigheter i arveoppgjør, men med åpne og ærlige samtaler kan man sikre en god forståelse og felles forventninger. Her får du tips til hvordan du kan ta opp disse viktige temaene og sørge for at alle parter føler seg ivaretatt.

Gode samtaler om arv og fremtid kan forhindre familiekonflikter

Mange havner i konflikter som en følge av arveoppgjør. Åpen kommunikasjon om arv, ønsker og forventninger kan hindre at irritasjon og usikkerhet utvikler seg til konflikt. Men hvordan starter man slike samtaler? – Vi kan bli flinkere til å snakke om ønsker og behov for fremtiden. Her er noen tips fra for å planlegge og gjennomføre samtaler om trygge valg for fremtiden:

Finn et godt tidspunkt

Når skal man egentlig snakke om fremtidige ønsker og arv? – Vi anbefaler å snakke om arv mens personene det gjelder fortsatt lever. Da reduseres risikoen for misforståelser som kan skape konflikter. Følelser som sorg og savn kan hindre gode samtaler etter et dødsfall, og ting kan få økt symbolverdi på grunn av følelser. Dette senker også terskelen for konflikt.

Anbefalinger:

  • Bli enige om et tidspunkt for samtalen som passer for alle, kanskje en rolig helgedag eller en hverdag.
  • Del opp samtalen hvis nødvendig. Start med å lufte tanker, ta en pause, og fortsett senere.
  • Planlegg en hyggelig aktivitet sammen etter samtalen.

Bygg samtalen på tillit og trygghet

Hver familie er unik i sin kommunikasjonsmåte. For å unngå konflikter, bør man ta opp ting før irritasjon bygger seg opp. Å la alle komme til orde og møte andres perspektiver med forståelse er viktig.

Anbefalinger:

  • Tenk på hvordan samtalen kan være konstruktiv og positiv. Kanskje det handler om å lage en plan for en god fremtid?
  • Still åpne spørsmål: Hva er viktig for deg? Hva ønsker du? Hva er det beste for familien?

Les mer om arv og testament.

Sørg for gyldig dokumentasjon og felles forståelse

Uansett hvem som er involvert i samtaler om arv og fordeling, er det viktig å sørge for gyldig dokumentasjon til enhver tid. – Tydelig dokumentasjon fjerner usikkerhet og senker risikoen for konflikter.

Anbefalinger:

  • Sørg for at valgene dine er juridisk gyldige.
  • Vi hjelper deg å forstå mulighetene som finnes, slik at du kan gjøre ting slik du vil ha det og være trygg på at det blir ivaretatt.

Finn ut mer om fremtidsfullmakt og testament her. Vi sørger for at dine valg er juridisk gyldige og trygge.

Aktuelt om juridiske tjenester