Bærekraft i Bien Sparebank

Finansnæringen har et særlig ansvar for å sikre at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet, eller er i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Samfunnsansvar og bærekraft har vært en del av Bien Sparebank sin kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1885. Bankens samfunnsansvar er blant annet forankret i bankens verdier; Behjelpelig, Imøtekommende, Engasjert og Nær.