Bærekraft i Bien Sparebank

Finansnæringen har et særlig ansvar for å sikre at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet, eller er i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Samfunnsansvar og bærekraft har vært en del av Bien Sparebank sin kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1885. Bankens samfunnsansvar er blant annet forankret i bankens verdier; Behjelpelig, Imøtekommende, Engasjert og Nær.

Bærekraftsrapport 2022

Bikuben

Som Bien i byen var det naturlig å skaffe oss en egen bikube i Oslo. På taket av Mathallen jobber biene våre med å samle inn pollen og nektar i byen, slik Biens spareordning har samlet inn penger til egen pensjon de første hundre årene. Honningen blir til glede for kunder og besøkende i banken.

Sparebankstiftelsen Bien

Sparebankstiftelsen Bien deler hvert år ut betydelige beløp gjennom gaver til allmennyttige formål. Vi er stolte av alle våre gavemottakere som legger til rette for aktiviteter, sunne oppvekstsvilkår og gode lokalsamfunn som er gode steder å vokse opp, bo og leve.

Dine innspill er viktige for oss!

Bien Sparebank jobber aktivt i å redusere klimaavtrykk både fra egen virksomhet, og gjennom vår produkter og tjenester. Dette er en kontinuerlig prosess hvor vi alltid ønsker å forbedre oss. Det gjelder også for vårt arbeidsmiljø i banken. Vi setter stor pris på innspill fra kunder, ansatte, investorer og samarbeidspartnere om disse viktige temaene.

Send dine tanker og innspill til Ida Tverraaen Hansen på e-post: ith@bien.no

Innspillene vil bli grundig vurdert av bankens miljøgruppe.