Sparebankstiftelsen Bien

Sparebankstiftelsen Bien

Formål
Stiftelsens formål er regulert i vedtekter, og består i å eie og forvalte de aksjene den ble tilført ved opprettelsen og utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Bien Sparebank ASA. Stiftelsens formål skal videre være bidrag til allmennyttige formål

Strategi for eierskap

Sparebankstiftelsen Bien er største eier i Bien Sparebank ASA. Stiftelsen skal ha et langsiktig perspektiv på sitt eierskap i Bien Sparebank. Som eier skal stiftelsen opptre forutsigbart og transparent. Stiftelsens vil legge vekt å ha en betydningsfull rolle som eier. 

Besøk vår hjemmside