Åpenhet

Åpenhet

Bien Sparebank støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme. 

Åpenhet i Bien Sparebank