Bærekraft i Bien Sparebank

Finansnæringen har et særlig ansvar for å sikre at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet, eller er i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Samfunnsansvar og bærekraft har vært en del av Bien Sparebank sin kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1885. Bankens samfunnsansvar er blant annet forankret i bankens verdier; Behjelpelig, Imøtekommende, Engasjert og Nær.

Bærekraftsrapport 2022

Åpenhet i Bien Sparebank

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Redegjørelse etter Åpenhetsloven vil være tilgjengelig på bankens hjemmeside innen fristen 30. juni 2023.

Sparebankstiftelsen Bien

Sparebankstiftelsen Bien deler hvert år ut betydelige beløp gjennom gaver til allmennyttige formål. Vi er stolte av alle våre gavemottakere som legger til rette for aktiviteter, sunne oppvekstsvilkår og gode lokalsamfunn som er gode steder å vokse opp, bo og leve.