Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og har representanter fra egenkapitalbeviseierne, innskyterne, det offentlige og de ansatte.