Finansiell kalender

Kvartalsrapport Q4 2023 13.02.2024
Foreløpig årsresultat 2023 27.02.2024
Generalforsamling, endelig årsresultat 2023 21.03.2024
Kvartalsrapport Q1 2024 08.05.2024
Kvartalsrapport Q2 2024 14.08.2024
Kvartalsrapport Q3 2024 06.11.2024

 

Bien Sparebank har børsnoterte obligasjoner på Alternativ Bond Market (ABM) ved Oslo Børs. Banken er derved underlagt børsreglementet med unntak av bestemmelser spesielt knyttet til egenkapitalinstrumenter. Likebehandling ivaretas ved at aksjonærene får lik og samtidig tilgang til informasjon om bankens utvikling og økonomiske resultater. Årsrapport, kvartalsrapporter og andre børsmeldinger blir distribuert i Oslo Børs elektroniske meldingssystem samt vår hjemmeside.