- Menneskene du jobber med er ofte den viktigste ressursen du har som bedriftsleder. Spesielt gjelder dette i små- og mellomstore selskaper hvor det kan være veldig kritisk om en ansatt blir borte, sier Einar Christian Van Doorn, salgssjef i Eika Forsikring.

Lange ventetider i det offentlige helsesystemet og sykefravær kan koste bedriften store summer, i hvert fall om den sykmeldte sitter på kompetanse det er vanskelig å erstatte på kort tid.

- Derfor samarbeider vi med Vertikal Helse, og har satt sammen en forsikring som kan bidra til at den ansatte kommer seg raskt tilbake i jobb, forklarer han.

- Helseforsikringen sørger for raskere og bedre behandling. Så fort du har en henvisning fra lege, sender du den til Vertikal Helse, og så er prosessen i gang. Christian Van Doorn, Eika

Les mer om våre helseforsikringer

Friskere ansatte

Eika har fått positive tilbakemeldinger fra bedrifter som har kjøpt helseforsikring:

 • Ansatte har mindre fysiske plager, og bedre helse generelt
 • Markant nedgang i sykefravær
 • Folk kommer raskere tilbake på jobb etter sykdom

Ung dame fornøyd med helseforsikring

4 grunner til å kjøpe helseforsikring for dine ansatte

 1. Rask vurdering og behandling
  • Helseforsikring 10 dager: Undersøkelse hos legespesialist innen 7 dager, behandling innen 10 dager
  • Helseforsikring 20 dager: Undersøkelse hos legespesialist innen 10 dager, behandling innen 20 dager
 2. Personlig oppfølging
 3. Den ansatte får tett oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling.

 4. Gode vilkår
 5. Pris på forsikring er uavhengig av alder, kjønn og livsstil. Utgifter relatert til behandling, reise og opphold er også dekket.

 6. Faglig kvalitetssikring
 7. Et uavhengig medisinsk råd sørger for kvalitetssikring av sykehus og leger som blir brukt. Forsikringen dekker også en uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt.

Prat med oss om forsikring til din bedrift.