Markedsrenten har falt den siste tiden og vi følger opp med å redusere renten for boliglån med inntil 0,4 prosentpoeng. Vanligvis bruker bankene en 6-ukers periode på å gjennomføre en slik endring, men vi har i denne spesielle tiden valgt å gi dere rentenedsettelsen så snart mulig. Innen 28. mai vil du få en melding i nettbanken om hva dette betyr for din rente med en oppdatert nedbetalingsplan. Dine nye vilkår for boliglånet vil være gjeldende fra 2. juni 2020.

Vi opplever at det er mange som er bekymret for økonomien i disse tider, og ønsker at du tar kontakt med en av våre rådgivere hvis du har eller tror at du kan få økonomisk utfordringer.

Ta kontakt med oss på tlf. 9150 02436 eller post@bien.no.