Stigende renter er gode nyheter for samfunnet, det betyr at økonomien og det historisk lave rentenivået vi har hatt under koronapandemien er i ferd med å normalisere seg. De siste månedene har også pengemarkedsrentene steget, slik at bankens kostnader for innlån har blitt høyere. De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra 1. oktober for nye lån, og fra 18. november for eksisterende lån.