Redd Barna har gjennom sitt arbeid i Ukraina de siste 8 årene bidratt med mat, medisiner, klær, et sted å bo, brensel og kontantstøtte til barnefamilier i Ukraina. Nå står Redd Barnas landkontor og ansatte klare til å øke innsatsen med det som er nødvendig for å sikre at barna i Ukraina overlever, lærer og er trygge.

Dette er et arbeid vi ønsker å støtte. Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Våre tanker går til det ukrainske folk !