Det nærmer seg påskeferie og jeg vil benytte anledningen til å ønske kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere en riktig god påske. Takk for at dere har troen på rådgiverbanken Bien Sparebank. Vi vil fortsette å være en bank som er til stede for kunden, og en bank hvor mennesker møter mennesker.

God påske!

Lena Jørundland
Administrerende Banksjef