Hva har skjedd så langt i boligåret 2023?
Etter en relativt rolig avslutning på fjerde kvartal 2022, startet 2023 svært positivt. Utbudet av boliger har vært lavt, noe som har ført til en jevn prisstigning hver måned. Mange potensielle kjøpere har vist stor interesse på visninger, og dette har resultert i raske salg og omsetninger. Så langt i år har boligprisene steget med 5,2 prosent, og selv om prisutviklingen de siste 12 månedene har hatt en liten nedgang på 0,2 prosent, har markedet vist seg å være robust med et rekordstort utbud.

Boligmarkedet etter sommeren
Etter sommeren har markedet derimot vært mer selektivt. Selv om det fortsatt er tilfeller av "fulle hus" og lengre budrunder, er prisingen nå blitt essensielt. Mindre boliger har vist seg å være mer ettertraktet og gått raskere av markedet.

Hvordan påvirker høyere rente bolighøsten?
Rentens påvirkning på bolighøsten har begynt å merkes av folk flest. Mange har valgt å refinansiere, noe som har resultert i mange forespørsler om e-takster. Sentralbanken kom med en litt uventet klar melding om en kommende renteøkning i september, noe som har fått folk til å stille spørsmål om dette kan markere en topp og føre til et mer forutsigbart marked videre.

Hvordan blir boligmarkedet videre?
Når vi ser fremover i boligmarkedet, er det spørsmål om det høye utbudet vil vedvare. Det er også en nysgjerrighet rundt hvorvidt flere vil bli nødt til å selge i løpet av de neste seks månedene. Salgstakten ligger rundt 400 boliger i uken i Oslo, og spørsmålet er om denne takten vil opprettholdes.

Boliger i Oslo fremover
Når det gjelder boliger i Oslo generelt, så har det vært en utfordring med tilnærmet ingen nybygg. Mangelen på regulerte tomter har skapt et underskudd på hele 10.000 boliger. Byggeforbudet som for tiden er gjeldende i Oslo kommune har ytterligere komplisert situasjonen. Mange sekundærboliger og utleieenheter har også forsvunnet, og dette har bidratt til en svært konkurranseutsatt leiemarkedssituasjon. Dette har igjen satt ekstra press på prisene, spesielt for mindre leiligheter. Samlet sett har boligmarkedet i Oslo vært preget av en rekke dynamiske faktorer som har formet året 2023 og skapt spennende utfordringer og muligheter for både kjøpere og selgere.

Jan Andreassen om norsk økonomi fremover:
Etter et tøft økonomisk år for mange, vil neste år bli lettere for folk flest, spår sjeføkonomen i Eika Gruppen. Året så langt har for mange vært preget av trangere økonomi med høye priser og rentehevinger. Det blir en enda tøffere tid i det korte fremtidsbildet. Men alt ligger til rette for at vi skal kunne lage gode forhold for norske husholdninger neste år. Men da må det noen endringer på plass. Andreassen peker på to ting som han mener bør skje:

- Norges Bank må sette opp renten mindre enn planlagt
- Regjeringen må bruke mer oljepenger

Det er opp til Norges Bank å ikke sette renta så høyt nå som prisstigningen kommer til å falle kraftig. Matvareprisene vil nok flate ut, og energiprisene vil gå kraftig ned. Kronekursen har styrket seg markant, slik at importvarer blir billigere, forventer Andreassen.

Han tror at perioden med stigende matvarepriser er over. Når det gjelder energipriser, og særlig elpriser, er det faktisk en ganske dramatisk nedgang sammenliknet med i fjor høst. Renta antas å toppe ut på 5,5 prosent før jul for så falle til 4,0 prosent i kommende år. Inflasjonen vil komme ned på hyggeligere nivåer i 2025. Markedet er positiv i det lengre bildet og folk tror på lavere renter fremover. Boligmarkedet vil ikke være bra denne høsten men det kommer til å gå bra fremover. Videre sier Jan Andreassen at regjeringen nå ikke må være redd for å bruke av oljefondet. Vi har masse oljepenger – hvorfor ikke bruke disse? Andreassen tipper at de blå tar over og åpner pengeslusene – dette er selvfølgelig en populær politikk.

Er det nå gode muligheter til å gjøre et kupp? Det har vi ingen garanti for, men husk at i det lange løp er vi nordmenn steinrike!