Bien Sparebank samarbeider med Advokatfirmaet Økland & Co DA

Her kan du få hjelp til blant annet:

Testament
Et testament kan forhindre unødige diskusjoner i familien. En advokat kan hjelpe deg å få en oversikt over din arvesituasjon og kan fordele verdiene dine. Du kan registrere forskudd på arv til dine etterlatte. Testamentet kan oppdateres ved behov.

Samboerkontrakt
Uavhengig av om dere leier eller eier er det lurt å ha en skriftilg avtale som regulerer hvem som eier hva. En samboerkontrakt er et godt utgangspunkt for en ryddig hverdagsøkonomi, og er også praktisk ved et eventuelt brudd.

Fremtidsfullmakt
Hvem skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du ta egne valg om din fremtid dersom du skulle bli dement eller få en annen varig sykdom.


Les mer på Økland sin hjemmeside: www.oklandco.no