Styret i Bien Sparebank ASA har besluttet å ingangsette en prosess for notering av bankens aksjer på Oslo Børs i løpet av 2022. Allerede nå kan du melde din interesse for å kjøpe aksjer i banken. Følg denne linken:

https://norne.no/bien-sparebank/