I en liten bank er alle kunder store - og derfor er også alle ansatte betydningsfulle. Nå jakter vi på to finansrådgivere som har lyst på stort ansvar i en liten bank i vekst. Vi er opptatt å finne trygge og langsiktige løsninger for våre kunder som ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet eller som er strid med grunnleggende etiske prinsipper. Bankens samfunnsansvar er forankret i våre verdier som er behjelpelig, imøtekommende, engasjert og nær.