Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til generalforsamlingen innen 28. oktober 2022.

Sparebankstiftelsen Bien, som største aksjonær i Bien Sparebank ASA, har som formål å være langsiktig og stabil eier i banken og å videreføre gode sparebanktradisjoner med å bidra økonomisk til allmennyttige formål i Osloområdet. Stiftelsens øverste myndighet er generalforsamlingen.

Du kan foreslå deg selv eller andre som medlem av generalforsamlingen. Eneste krav til kandidater er at de bor i Oslo, Asker, Bærum, Nesodden, Oppegård, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Ski eller Enebakk og har minst kr 5000 på konto i Bien Sparebank. 

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Bien består av åtte medlemmer og to varamedlemmer som velges av bankkundene/innskyterne. Etter vedtektene skal det årlig velges to medlemmer til generalforsamlingen og et varamedlem annethvert år, alle for fire år. 

Valgkomiteen, som består av Henry Wengstrøm, leder, Liv Opsahl og Siv Berg-Larsen, har ansvar for å innstille på kandidater til Generalforsamling. 

Generalforsamlingen har i dag denne sammensetningen:

 Medlemmer   Valgperiode  Første gang valgt 
 Jostein Grosås   2018 - 2022  2014
 Sten Falkum  2018 - 2022  2018
 Henry Wengstrøm  2019 – 2023  2019
 Erling Dokk Holm   2019 – 2023  2019
 Siv Holen  2020 – 2024  2019
 Liv Opsahl  2020 – 2024  2014
 Siv Berg-Larsen  2021 - 2025  2016
 Ellen Marie Ystad  2021 - 2025  2020

 

Varamedlemmer Valgperiode  Første gang valgt 
 Daniel J Bekkedal  2018 – 2022  2020
 Kjersti Framnes  2020 – 2024  2021


Jostein Grosås og Sten Falkum som medlemmer og Daniel Bekkedal som varamedlem er på valg. 

Send ditt forslag på kandidater til leder av valgkomiteen, Henry Wengstrøm på e-post: henry@styreplan.no eller til sekretær for valgkomiteen på e-post: post@sparebankstiftelsenbien.no. Komiteen vil deretter utarbeide innstilling til valg av medlemmer til generalforsamlingen.  

Valget blir gjennomført elektronisk med portalen Digital Valg i perioden 15.11. til 5. 12. 2022.