Vi er en nær og tilgjengelig sparebank for personer og næringsdrivende i Oslo-området.

Vi tilbyr deg som kunde en smart og enkel hverdagsbank, er tilstede ved viktige livshendelser og bidrar til at du kan virkeliggjøre dine planer, mål og muligheter.

B - I - E -N

B
etydningsfull
Vi skal utgjøre en forskjell for kundene våre.

Innovativ
Kunden skal oppleve at vi er er innovative og fremtidsrettede gjennom gode og effektive løsninger.

Engasjert
Kundene skal oppleve ekte interesse og engasjement gjennom en relevant og kompetent rådgivning

Nær
Vi evner å sette oss i kundens sted, være løsningsorienterte og tilgjengelige på kundens premisser.