Gjennom de siste 21 månedene er vi blitt påminnet viktigheten av det fysiske i relasjonen mellom mennesker. Vi er alle blitt tvunget til mer digitalisering for å bidra til å holde pandemien under kontroll. Det har vært nyttig læring, og på noen områder vil vi nok ha endret vanene våre for bestandig. Vi opplever allikevel at dere som har valgt en bank som Bien, hvor menneskelige relasjoner spiller en viktig rolle, ønsker å opprettholde den fysiske relasjonen der det er mulig. Vi ser frem til et 2022, hvor vi igjen kan invitere til møter og samlinger her i banken vår.