Vi har alltid sett på det som vårt ansvar å være en nær og tilgjengelig bank for både digitale og ikke-digitale kunder. For å være ytterligere tilgjengelig for ikke-digitale bankkunder, lanserte vi «Bank på døra». Med "Bank på døra" kan våre rådgivere kjøre hjem til kunder for å gi rådgivning og veiledning i bruk av digitale banktjenester.



Vi er en bank hvor mennesker møter mennesker.

For i en liten bank er alle kunder store!

Administrerende Banksjef, Lena Jørundland