Vi avsluttet 2022 med å notere Bien Sparebank ASA på hovedlisten, Oslo Børs. En merkedag i Biens 137 år lange historie, og et stort øyeblikk å kunne ringe banken inn på børs med ca. 1000 aksjonærer. Noteringen var en viktig del av bankens strategi for å realisere det fulle potensialet som «Rådgiverbanken» i Oslo. For å innfri denne ambisjonen er vi avhengige av å ha gode eiere som har et perspektiv på sin investering, og som også i årene fremover vil kunne bidra til å styrke banken.  
 
Å være en nykommer på børs er alltid forbundet med spenning. Noteringen var vellykket, og timingen var god. I tiden etter noteringen har det vært økt usikkerhet i markedet og en tiltakende global uro. Til tross for dette har det vært et bra aksjemarked, og BIEN kursen har holdt seg stabil gjennom uroen.  
 
Banken har siden børsnoteringen hatt en god og lønnsom drift, og det har blitt gjort gode investeringer i bankens fremtid. Første med notering på Oslo Børs, deretter med konvertering til ny kjernebankløsning fra TietoEvry. Vi går nå inn i en tid hvor banken kan ha fullt fokus på vekst og utvikling.
 
Bonusaksjer i Bien Sparebank ASA
De som deltok i det offentlige tilbudet (tegning mellom NOK 10 500 –NOK 2 500 000) ifm. børsnoteringen i 2022 har en rett på bonusaksjer etter 12 mnd.
1 bonusaksje for hver 10 tilbudsaksje –begrenset oppad til en tildeling på NOK 100 000
Det vil si: maks 109 bonusaksjer per deltaker. Deltakeren mister bonusaksjene dersom aksjene selges eller flyttes i perioden 12 mnd. etter leveringsdato
Grunnlagsdato vil være 14. desember, som er dagen aksjene ble tatt opp til handel på Oslo Børs, men eierskap i VPS per 14. desember vil først være synlig 18. desember.
 
Finansiell kalender og kvartalspresentasjoner 2024
Gjennom året har vi hatt gleden av å treffe noen av dere på kvartalspresentasjoner. Vi håper å se flere av dere, og har kalenderen for 2024 klar - påmeldingen er ikke bindende, men vil gi oss en indikasjon på hvor mange som ønsker å delta.
 
Lena Jørundland (Adm. banksjef)
Øyvind Briseid (CFO)