Den nye hverdagen kom brått på oss alle, og det har vært stor usikkerhet hvordan dette vil påvirke boligmarkedet. Hva skjer med boligprisene? Vil folk selge eller kjøpe bolig nå? Hvordan skal vi klare å gjennomføre visninger i en by som er i "lockdown"?

Visninger i koronatid
Snart to måneder senere har vi fått noen svar. Det har gått overraskende bra. Vi har solgt mange boliger, faktisk flere enn på samme tid i fjor! Bransjeorganisasjonene og Eiendom Norge var raske med å etablere felles retningslinjer og kjøreregler. Vi har informert godt i forkant av visninger, så folk kunne melde seg på for å få egen visningstid. På de mest populære boligene kunne visningene ta 5-6 timer å gjennomføre. Mye håndvask og antibac har gått med, og folk har vært flinke til å tilpasse seg. Prospekter er i hovedsak blitt digitale, for å unngå smittespredning. Det er færre på visninger enn før, men de som møter opp i dag er mer interesserte enn alle de som tidligere «stakk innom». Snittet er 3 personer pr. visning, men vi har også hatt opptil 40 personer på visning.

Boligprisene
Oslo er lokomotivet i det norske boligmarkedet. I mars gikk prisene ned 1,4 %, men det er fremdeles 1,5 % høyere enn for ett år siden. Vi opplever at det aller meste blir solgt til rundt prisantydning, noe under og noe over. Leiligheter med 3-4 rom går relativt raskt, mens større leiligheter, delte boliger og eneboliger er mer prissensitive. Bommer man litt på prisingen her, vil ikke markedet respondere.

Veien videre
Så lenge koronautbruddet ikke øker betraktelig fremover, forventer vi en moderat og god utvikling i boligmarkedet. Folk er stadig mer positive, det er vår i luften og oppslag i media er ikke lenger bare elendighet. Det store usikkerhetsmomentet ligger i samfunnsøkonomien når hverdagen er på plass igjen, men så lenge den store massen ikke blir arbeidsledige og myndighetene bruker de verktøyene de har til rådighet på en god måte, har vi troen på boligmarkedet.

Alt blir bra!

Thomas Wahl og Christian Wahl