Bien Sparebank fyller 135 år og dette har vi lyst å feire med kundene våre. Som en liten bursdagshilsen fra banken ønsker vi derfor å tilby kundene våre en gave med 135 års symbolikk. 

Gaven er å kunne binde Innskudd inntil kr. 100.000 til en 1 års fastrente på 1,35 %.

Med fastrenteinnskudd har du mulighet til å få god rente på sparepengene dine. Du binder pengene dine for en bestemt periode til en fast avtalt rente, og renten i bindingstiden påvirkes ikke av renten i markedet ellers.

Vilkår for "Fastrenteinnskudd 135":

  Tegningsperiode: fom 8.juni 2020 tom 12.juni 2020
  Maksimalt totalt innskudd er 100.000 kroner 
  12 måneders bindingstid 
  1,35 % rente gjennom hele bindingstiden
  Renten kapitaliseres ved utgangen av bindingstiden
  Ved uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 2 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet fram til bindingstidens sluttdato. 

Ta kontakt med oss innen fredag 12. juni kl 16 for å opprette Fastrenteinnskudd 135.