- Å ringe et femsifret telefonnummer er mer kostbart enn å ringe et vanlig telefonnummer. Vi ønsker ikke at våre kunder skal behøve å tenke på kroner og øre når de trenger hjelp, sier administrerende banksjef Øyvind Hurlen.

- Det er kundene som har etterspurt et billigere alternativ, og da er det viktig for oss å lytte til de tilbakemeldingene. Bien Sparebank får ingen inntekter av å ha et femsifret nummer, det er det teleoperatøren din som får avhengig av hvilket abonnement du har.

Det nye nummeret er enkelt å huske fordi det er likt det femsifrede nummeret 02436, bare med 915 foran. Det er også det samme nummeret som du når oss på fra utlandet.

Visste du at…

navnet Bien ligger gjemt i telefonnummeret? Skriv inn «B», «I», «E» og «N» på tallene i tastaturet når du skal ringe – da får du 2436!