Bien Sparebank vil i de neste dagene vurdere effekten av Norges Bank renteøkning. Økningen i styringsrenten påvirker bankens totale finansieringskostnader, og vi er avhengige av å opprettholde tilstrekkelig lønnsomhet for å kunne være en selvstendig, nær og personlig bank for våre kunder. Dersom vi beslutter å øke rentene vil kundene få minst seks ukers varsel før renteendringen trer i kraft. Bien Sparebank vil også fremover legge stor vekt på å tilby konkurransedyktige og trygge økonomiske løsninger for sine person- og bedriftskunder.