Alle private investorer får en unik mulighet til å være med på børsnoteringen. For hver 10. aksje som tegnes, vil man motta en vederlagsfri bonusaksje etter ett år som aksjonær.

Hvorfor bli eier?
Bien Sparebank er en tradisjonsrik og effektiv sparebank med god soliditet, god lønnsomhetshistorikk, utbyttekapasitet og med en unik posisjon i et svært attraktivt markedssegment i Oslo. Børsnoteringen er et viktig verktøy for vekst, og sørger for at enda flere kunder får tilgang til personlig rådgivning, teknologi, banktjenester og forsikring av ypperste klasse. 

Som en del av børsnoteringen vil banken hente inn mellom 50 og 60 millioner kroner i frisk egenkapital, og i tillegg planlegger Sparebankstiftelsen Bien å selge eksisterende aksjer for et tilsvarende beløp.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på post@bien.no eller tlf. 915 02436